nedeľa 28. novembra 2010

Najlepší slovenskí hráči 2010 – kombinované priemery na všetkých typoch povrchov


Všetky uverejnené čiastkové tabuľky najlepších výkonov slovenských hráčov v minigolfe v roku 2010 by boli menej zaujímavé, keby sme sa nepokúsili na základe nich zostaviť poradie najlepších hráčov, ktoré by zohľadňovalo výsledky na všetkých typoch ihrísk. Tento prístup samozrejme naráža na určité obmedzenia, ktoré je potrebné zobrať do úvahy.

Po prvé, do tabuľky môžu byť zaradení iba hráči, ktorí hrali na všetkých troch typoch povrchov. Toto zužuje počet zaradených hráčov na reprezentantov, keďže títo hrali minimálne jeden turnaj na betóne. Z reprezentantov sa ich počet zúžil na 14 hráčov, ktorí hrali aspoň jeden turnaj na filcovom ihrisku. Z hľadiska porovnateľnosti sme do tejto štatistiky zaradili iba turnaje vo Vyšných Ružbachoch, keďže turnaj Pohára majstrov vo Viedni sa hral na oveľa náročnejšom ihrisku a započítanie jeho výsledkov do priemerov by významne znevýhodnilo hráčov, ktorí na ňom hrali voči hráčom, ktorí na ňom nehrali. Taktiež v tejto tabuľke neuvádzame sezónny priemer Josefa Vozára, ktorý bol koncom roka 2009 uvádzaný v rankingu WMF ako slovenský hráč, ale v roku 2010 neodohral na slovenských ihriskách ani v reprezentácii žiadny turnaj. Pre informáciu čitateľa Josef Vozár dosiahol najlepší priemer za celú sezónu na eternite (22,10), na betóne (29,50) a navyše zahral zo slovenských hráčov aj najlepší výkon na turnaji Pohára majstrov na filcovom ihrisku vo Viedni (38,00).

Ako je možné zo štatistického hľadiska kombinovať výsledky na troch druhoch povrchov s odlišnými priemermi? Ako prvý krok je potrebné pri výsledkoch na betóne a filci vykonať štandardizáciu, čiže prepočet na výsledok na eternite. Toto sa dá urobiť nasledovným spôsobom: Vypočítajú sa koeficienty ako podiel 10 najlepších priemerov sezóny na eternite a betóne resp. na eternite a filci. Týmito koeficientmi sa potom vynásobia výsledky na betóne resp. na filci a dostaneme tak korigované priemery na betóne a filci. Na betóne dosiahol najlepší sezónny priemer Vladimír Pravotiak (30,25). Tomuto priemeru  zodpovedá po korekcii výkon 23,66 na eternite. Podobne priemer Petra Bubelínyho na filci (29,63) zodpovedá priemeru 22,26 na eternite. Ďalšia vec, ktorú bolo potrebné vziať do úvahy pri vypočítavaní priemeru za celú sezónu, súvisela s faktom, že všetci hráči uverejnení v tabuľke zahrali oveľa viac turnajov na eternite ako na iných povrchoch. Toto sme vzali do úvahy použitím metódy výpočtu váženého priemeru, pričom váhy jednotlivých priemerov boli 8+1+1 (eternit+betón+filc).

A teraz nasleduje vyhlásenie výsledkov najlepších hráčov Slovenska za rok 2010: Na jedenástom mieste je najlepšia žena Veronika Videnová. Najlepším zo seniorov je Vladimír Pravotiak na celkovom ôsmom mieste. Nasledujú siedmy Miroslav Čibik, šiesty Ladislav Derzsi, piaty René Šimanský a štvrtý Oliver Kažimír. Pre zostavovateľa tabuliek bolo najväčším prekvapením tretie miesto (a súčasne titul najlepšieho juniora sezóny) pre Daniela Kravianskeho (25,45). Umiestnenie na prvých dvoch miestach už takýmto prekvapením nie je. Na druhom mieste je majster Slovenska Jakub Kalník (24,53) a na prvom mieste je s veľkým odstupom Peter Bubelíny (23,84), ktorý dosahoval najvyrovnanejšie výsledky za celý rok 2010.

Žiadne komentáre: