nedeľa 28. novembra 2010

Najlepší slovenskí hráči 2010 – kombinované priemery na všetkých typoch povrchov


Všetky uverejnené čiastkové tabuľky najlepších výkonov slovenských hráčov v minigolfe v roku 2010 by boli menej zaujímavé, keby sme sa nepokúsili na základe nich zostaviť poradie najlepších hráčov, ktoré by zohľadňovalo výsledky na všetkých typoch ihrísk. Tento prístup samozrejme naráža na určité obmedzenia, ktoré je potrebné zobrať do úvahy.

Po prvé, do tabuľky môžu byť zaradení iba hráči, ktorí hrali na všetkých troch typoch povrchov. Toto zužuje počet zaradených hráčov na reprezentantov, keďže títo hrali minimálne jeden turnaj na betóne. Z reprezentantov sa ich počet zúžil na 14 hráčov, ktorí hrali aspoň jeden turnaj na filcovom ihrisku. Z hľadiska porovnateľnosti sme do tejto štatistiky zaradili iba turnaje vo Vyšných Ružbachoch, keďže turnaj Pohára majstrov vo Viedni sa hral na oveľa náročnejšom ihrisku a započítanie jeho výsledkov do priemerov by významne znevýhodnilo hráčov, ktorí na ňom hrali voči hráčom, ktorí na ňom nehrali. Taktiež v tejto tabuľke neuvádzame sezónny priemer Josefa Vozára, ktorý bol koncom roka 2009 uvádzaný v rankingu WMF ako slovenský hráč, ale v roku 2010 neodohral na slovenských ihriskách ani v reprezentácii žiadny turnaj. Pre informáciu čitateľa Josef Vozár dosiahol najlepší priemer za celú sezónu na eternite (22,10), na betóne (29,50) a navyše zahral zo slovenských hráčov aj najlepší výkon na turnaji Pohára majstrov na filcovom ihrisku vo Viedni (38,00).

Ako je možné zo štatistického hľadiska kombinovať výsledky na troch druhoch povrchov s odlišnými priemermi? Ako prvý krok je potrebné pri výsledkoch na betóne a filci vykonať štandardizáciu, čiže prepočet na výsledok na eternite. Toto sa dá urobiť nasledovným spôsobom: Vypočítajú sa koeficienty ako podiel 10 najlepších priemerov sezóny na eternite a betóne resp. na eternite a filci. Týmito koeficientmi sa potom vynásobia výsledky na betóne resp. na filci a dostaneme tak korigované priemery na betóne a filci. Na betóne dosiahol najlepší sezónny priemer Vladimír Pravotiak (30,25). Tomuto priemeru  zodpovedá po korekcii výkon 23,66 na eternite. Podobne priemer Petra Bubelínyho na filci (29,63) zodpovedá priemeru 22,26 na eternite. Ďalšia vec, ktorú bolo potrebné vziať do úvahy pri vypočítavaní priemeru za celú sezónu, súvisela s faktom, že všetci hráči uverejnení v tabuľke zahrali oveľa viac turnajov na eternite ako na iných povrchoch. Toto sme vzali do úvahy použitím metódy výpočtu váženého priemeru, pričom váhy jednotlivých priemerov boli 8+1+1 (eternit+betón+filc).

A teraz nasleduje vyhlásenie výsledkov najlepších hráčov Slovenska za rok 2010: Na jedenástom mieste je najlepšia žena Veronika Videnová. Najlepším zo seniorov je Vladimír Pravotiak na celkovom ôsmom mieste. Nasledujú siedmy Miroslav Čibik, šiesty Ladislav Derzsi, piaty René Šimanský a štvrtý Oliver Kažimír. Pre zostavovateľa tabuliek bolo najväčším prekvapením tretie miesto (a súčasne titul najlepšieho juniora sezóny) pre Daniela Kravianskeho (25,45). Umiestnenie na prvých dvoch miestach už takýmto prekvapením nie je. Na druhom mieste je majster Slovenska Jakub Kalník (24,53) a na prvom mieste je s veľkým odstupom Peter Bubelíny (23,84), ktorý dosahoval najvyrovnanejšie výsledky za celý rok 2010.

streda 24. novembra 2010

Najlepší hráči roku 2010 na eternite


V tomto príspevku uvedieme tabuľku najlepších slovenských  hráčov v roku 2010 na eternitových ihriskách podľa celosezónnych priemerov na jeden okruh. Tieto priemery síce do  veľkej miery korelujú s tabuľkami najlepších výkonov na eternitových ihriskách, ale dajú sa vypozorovať určité rozdiely. Ako príklad možno uviesť talentovaného juniora Radovana Struhára, ktorý sa objavuje na popredných miestach v tabuľkách výkonov na 1, 2, 3, 4 aj 8 okruhov, ale so svojím sezónnym priemerom sa umiestnil až na 19. mieste, čo svedčí o určitej nevyrovnanosti výkonov.

V prvej desiatke najlepších výkonov je až sedem hráčov, ktorí odohrali  viaceré turnaje na zahraničných ihriskách v Česku a Rakúsku. S obrovským náskokom viac ako jedného úderu vedie Josef Vozár (celosezónny priemer 22,10). Tento hráč SK TEMPO Praha, ktorý naposledy reprezentoval Slovensko v roku 2007, hral všetky turnaje na eternite na českých ihriskách. Na druhom mieste je Michal Ištván, ktorý začiatkom sezóny zahral dva turnaje s celkovým priemerom 23,14 v rámci Moravia Tour a po zvyšok sezóny už nehral. Na treťom mieste je najlepší hráč na slovenských ihriskách, ako aj najlepší z reprezentantov – Peter Bubelíny (23,81), ktorý vedie s pomerne veľkým odstupom pred dvojicou Ján Tolarovič (24,47) a Jakub Kalník (24,51). Nasledujú hráči Dolnorakúskej ligy Igor Qualich a Michal Maňaska s rovnakým priemerom 24,75. Pod celosezónny priemer 25 úderov sa ešte dostali Ladislav Ištván, ktorý hral výhradne na slovenských ihriskách a Michal Putnoky, ktorý hral na moravských a slovenských ihriskách, ako aj v reprezentačnom tíme v Predazze.

streda 10. novembra 2010

Ako vlastne hrali reprezentanti?

Je to skoro neuveriteľné, ale v malej krajinke, kde sa v priemere zúčastňuje turnajov Slovenskej ligy približne 40 hráčov, je prakticky každý druhý hráč reprezentantom. Samozrejme to súvisí so šírkou členskej základne nášho „malého“ športu. Vieme, ako dopadli reprezentácie Slovenska v súťaži družstiev aj v súťaži jednotlivcov na ME mužov a žien v Predazze, MS juniorov v Soči, ako aj na ME seniorov v Chebe. Je možné porovnať výsledky jednotlivých hráčov na týchto troch turnajoch, keď sa hrali na rozličných ihriskách? Je pravda, že zakaždým išlo o kombináciu eternit + betón, ale je dobre známe, že obtiažnosť rozličných ihrísk je ťažko porovnateľná.

Porovnávať neporovnateľné je výzva pre každého štatistika. Na porovnanie výsledkov jednotlivých hráčov na týchto troch turnajoch som vytvoril dva koeficienty odrážajúce výkony hráčov v rámci jednotlivých turnajov a tretí koeficient, ktorý je ich súčtom.

Koeficient K1 (zelená farba) zohľadňuje umiestnenie hráča v rámci turnaja. Je to pomer umiestnenia hráča k celkovému počtu štartujúcich hráčov. Z toho vyplýva, že koeficient je vždy menší ako 1. Čím menšie je číslo, tým lepšie bolo relatívne umiestnenie. Číslo za desatinnou čiarkou udáva percentil, čiže koľko percent hráčov malo lepší alebo rovnaký výkon ako konkrétny hráč. Najlepší podľa tohto kritéria je Peter Bubelíny s koeficientom 0,62, čo znamená, že porazil 38% súťažiacich. Hneď za ním nasleduje Oliver Kažimír (0,64), Jakub Kalník (0,68), Veronika Videnová (0,73), Daniel Kraviansky (0,75) a senior Michal Putnoky (0,76), ktorý hral v súťaži mužov.   

Koeficient K2 (modrá farba) berie do úvahy výkon hráča v rámci turnaja. Je to pomer výkonu hráča k výkonu víťaza svojej kategórie. Toto číslo je preto vždy väčšie ako 1. Opäť platí – čím menšie číslo, tým lepší výkon. Číslo za desatinnou čiarkou znamená, o koľko percent bol súčet úderov konkrétneho hráča vyšší ako súčet najlepšieho v danej kategórii. Podľa tohto kritéria podal najlepší výkon junior Oliver Kažimír (1,16) nasledovaný dvojicou s rovnakou hodnotou K2 – Peter Bubelíny a Veronika Videnová (obaja 1,17). Štvrtý v poradí bol Jakub Kalník (1,18), piaty Daniel Kraviansky (1,19) a na šiestom mieste s rovnakou hodnotou K2 sú Michal Putnoky a Vladimír Pravotiak (obaja 1,23).

Kombinovaný koeficient (červená farba), ktorý zohľadňuje ako umiestnenie, tak aj výkony hráčov na jednotlivých šampionátoch, je v poslednom stĺpci tabuľky. Podľa tohto koeficientu zahral najlepšie z reprezentantov Peter Bubelíny (1,79) pred Oliverom Kažimírom (1,80) a Jakubom Kalníkom (1,84). Štvrtá je Veronika Videnová (1,90), piaty Daniel Kraviansky (1,94) a šiesty je Michal Putnoky (1,99). Pohľad na celú tabuľku ukazuje, že keby sa reprezentanti „prvoplánovo“ posudzovali iba podľa celkového súčtu úderov, najviac by bol podcenený výkon Veroniky „Veve“ Videnovej, ktorá mala 8. najnižší súčet úderov, ale v korigovanej tabuľke sa umiestnila ako štvrtá. 

nedeľa 7. novembra 2010

Tabuľky najlepších výkonov slovenských hráčov 2010 – eternit


Eternit je na Slovensku stále vysoko prevažujúcim povrchom na turnajoch, preto bolo logicky k dispozícii najviac výsledkových listín jednotlivých turnajov. Okrem výsledkov všetkých turnajov Slovenskej ligy odohraných v roku 2010  a výsledkov reprezentantov na ME (a Val de Fiemme Trophy), MS juniorov, ako aj ME seniorov (a Pohári národov seniorov), som vychádzal aj z výsledkov slovenských hráčov v Českej extralige, na Majstrovstvách ČR (Josef Vozár a Ján Tolarovič) a na Junior Trophy (Radovan Struhár, Miroslav Čibik a Matej Bartoš).  Z výsledkov nižších súťaží som zaradil do tabuliek výsledky hráčov ADARA Radějov a 1. MTGC Prievidza v rámci Moravia Tour, ako aj výsledky Igora Qualicha a Michala Maňasku v rámci Dolnorakúskej Oberligy.

Spolu 10-krát bol zahraný v roku 2010 výkon 19 na jeden okruh, ktorý ako prvý zahral Josef Vozár na turnaji Českej extraligy v Přerove. Najčastejšie (spolu trikrát) však zahral okruh s týmto súčtom úderov René Šimanský. Okrem toho bolo zaregistrovaných ďalších 23 výkonov so súčtom 20 úderov. Vo vzťahu k dôležitosti súťaže možno za najcennejšie považovať výkony Reného Šimanského (19) a Veroniky Videnovej (20) na ME v Predazze. Najlepší výkon so súčtom 39 na dva okruhy zahral junior Radovan Struhár na turnaji Moravia Tour v Kopřivnici, ktorý bol ako jediný schopný zahrať „modrý“ priemer 19,50.  Aj ďalšie dvojkolá so súčtom 40 boli zahrané na zahraničných ihriskách, a to Michalom Maňaskom vo Vösendorfe a Josefom Vozárom v Kopřivnici.

Spolu tri najlepšie výkony so súčtom 62 (priemer 20,66) na tri okruhy boli zaregistrované v roku 2010. Prvý z nich patrí Ladislavovi Derzsimu a ďalšie dva Josefovi Vozárovi. Tu je potrebné ešte poznamenať, že junior Radovan Struhár zahral dvakrát súčet 63 na 3 okruhy. Najlepší výkon na 4 okruhy zahral Josef Vozár (priemer 20,75) na MČR, ale na druhom mieste bol opäť Radovan Struhár s priemerom 21,00, ktorý zahral na Junior Trophy v Olomouci. Jednoznačne najlepší výkon na 8 okruhov zahral znova Josef Vozár na MČR v Bystřici p. H. a Holešove (priemer 21,63). Tabuľka priemerov najlepších slovenských hráčov za celý rok bude uvedená v jednom z ďalších príspevkov.

Celkovo možno konštatovať, že na popredných miestach tabuliek dominovali výsledky zahratné na zahraničných ihriskách, pričom najviac najlepších výkonov patrí Josefovi Vozárovi. Vynikajúce postavenie v tabuľkách má aj juniorský reprezentant Radovan Struhár. Naljepšie výkony sa však nepriblížili k hodnotám slovenských rekordov na dva okruhy (36 – Maroš Jágerský), tri okruhy (55 – Ján Tolarovič), štyri okruhy (77 – Ladislav Michalčík), ani na 8 okruhov (159 – Peter Mrázek).  Aktualizovaný zoznam slovenských rekordov na všetkých troch povrchoch bude tiež  uverejnený v jednom z nasledujúcich príspevkov.