streda 24. októbra 2012

Slovenské rekordy na medzinárodných súťažiach

Na stránke minigolfnews.com nájdete svetové rekordy v minigolfe. Evidujú sa v kategóriách mužov a žien, ako aj jednotlivcov a družstiev. Svetový rekord môže byť zahratý iba na definovaných medzinárodných podujatiach, ktorými sú Majstrovská sveta, Majstrovstvá Európy, Nations Cup (Pohár národov) a Europa Cup (Pohár majstrov). 

Vzhľadom nato, že vyššie uvedené podujatia sa hrajú na ihriskách schválených WMF na súťažiach najvyššej úrovne, je náročnejšie pre hráčov zahrať špičkové výkony na takýchto podujatiach ako na podujatiach slovenskej a českej ligy, na ktorých tiež evidujeme slovenské rekordy publikované v predchádzajúcich príspevkoch. Na základe podkladov od Františka Lizáka za roky 1993-2002 a môjho rešeršovanie minigolfových stránok na internete som zostavil zoznam slovenských rekordov na medzinárodných podujatiach. 

Je potrebné podotknúť, že v roku 2012 boli zlepšené viaceré z týchto rekordov. Konkrétne Erika Oršulová zlepšila na ME v Porte rekord žien na jeden okruh na eternite na 19 úderov. Na betóne prekonal Rado Struhár v Porte rekord v absolútnej kategórii mužov na 4 okruhy výkonom 107 (26-28-26-27) úderov. A nakoniec na MEJ v Bad Muenderi prekonal Miro Čibik rekordy na filcovom povrchu na jeden (25), dva (54), tri (88), štyri (122) aj päť okruhov (158) sériou  36-34-34-29-25. Ak niektorý z reprezentantov zahral lepší výkon na medzinárodnom podujatí, ako je uvedené v týchto tabuľkách Štatistik rád privíta spätnú väzbu s takouto informáciou. 

Tabuľky slovenských rekordov na medzinárodných podujatiach - eternit
Tabuľky slovenských rekordov na medzinárodných podujatiach - betón
Tabuľky slovenských rekordov na medzinárodných podujatiach - filc nedeľa 14. októbra 2012

Tabuľky priemerov slovenských minigolfistov v roku 2012


Uverejňujeme kompletné tabuľky priemerov hráčov za kalendárny rok. Priemery kombinujú podobne ako v rokoch 2010 a 2011 výsledky na rozličných povrchoch matematickou metódou vážených priemerov, pričom výsledky na betónových a filcových povrchoch sú prepočítavané na výsledky na eternite za použitia koeficientu vypočítaného z pomeru priemerov top 5 hráčov na jednotlivých druhoch povrchov. 

V roku 2012 zahralo v rámci Slovenskej ligy v minigolfe minimálne jeden okruh spolu 61 hráčov a hráčok. 16 hráčov odohralo menej ako 20 okruhov a títo sú uvedení v samostatnej tabuľke „pod čiarou“. Teda 45 hráčov sa zúčastnilo minimálne troch víkendových turnajov, i keď nemuseli nutne odohrať všetky okruhy. Neodohraté resp. nedohraté okruhy zo zdravotných, prípadne psychologických dôvodov, som do priemerov nerátal, aby výkony ako 126 úderov eventuálne 95 úderov falošne neskresľovali priemer hráča. 

Celkovo možno konštatovať zlepšenie výkonov oproti roku 2011, čo sa prejavilo aj prekonaním viacerých slovenských rekordov a bolo to zachytené v už publikovaných tabuľkách najlepších výkonov. Spolu 35 hráčov dosiahlo celosezónny priemer lepší ako 30 úderov na jeden okruh. Z nich až desať hráčov dosiahlo priemer pod 25 úderov na okruh.  Miroslav Čibik zaznamenal najlepší priemer na eternite (23,52) a filci (31,18), zatiaľ čo Radovan Struhár mal najnižší priemer na betóne (28,00). 

Čo sa týka kombinovaných priemerov, podľa jednotlivých kategórií dosiahli najlepšie výsledky u senioriek Vanda Kupcová (27,58), u seniorov Michal Putnoky (24,31), u junioriek Marianna Murínová (35,25), u juniorov Miroslav Čibik, u žien Erika Oršulová (26,91) a u mužov Ľubomír Zontág. 

Absolútne tabuľky ukázali zlepšenie viacerých hráčov, v niektorých prípadoch výrazné. Za „skokana roka“ by som označil Mariána Havlíka, ktorý sa zlepšil z priemeru 27,23 v roku 2011 na 24,13 v roku 2012. Významné zlepšenia zaznamenali aj prví traja umiestnení v tabuľke priemerov. Radovan Struhár skončil na treťom mieste absolútneho poradia s priemerom 23,82 tesne za druhým Ľubomírom Zontágom s priemerom 23,80. Pozíciu najlepšieho hráča roka obhájil v roku 2012 Miroslav Čibik s celosezónnym priemerom 23,41.


streda 10. októbra 2012

Tabuľky 2012 - eternit


V tomto príspevku uvádzame koncoročné tabuľky, do ktorých pribudli výsledky z MSJ v Bad Muenderi, ME v Porte, ako aj z posledného turnaja Slovenskej ligy v Bratislave. Za zmienku stojí posledný modrý výsledok sezóny Eriky Oršulovej (19) zahratý na ME v Porte. Na bratislavskom turnaji si svoje postavenie v tohtoročných tabuľkách vylepšil Michal Ištván. 

V tabuľkách sú uvedené všetky "zelené" výkony sezóny, pričom výsledky Jany Nakládalovej sú len z turnajov, ktoré hrala v rámci Slovenskej ligy.

Tabuľky 2012 - eternit