nedeľa 14. októbra 2012

Tabuľky priemerov slovenských minigolfistov v roku 2012


Uverejňujeme kompletné tabuľky priemerov hráčov za kalendárny rok. Priemery kombinujú podobne ako v rokoch 2010 a 2011 výsledky na rozličných povrchoch matematickou metódou vážených priemerov, pričom výsledky na betónových a filcových povrchoch sú prepočítavané na výsledky na eternite za použitia koeficientu vypočítaného z pomeru priemerov top 5 hráčov na jednotlivých druhoch povrchov. 

V roku 2012 zahralo v rámci Slovenskej ligy v minigolfe minimálne jeden okruh spolu 61 hráčov a hráčok. 16 hráčov odohralo menej ako 20 okruhov a títo sú uvedení v samostatnej tabuľke „pod čiarou“. Teda 45 hráčov sa zúčastnilo minimálne troch víkendových turnajov, i keď nemuseli nutne odohrať všetky okruhy. Neodohraté resp. nedohraté okruhy zo zdravotných, prípadne psychologických dôvodov, som do priemerov nerátal, aby výkony ako 126 úderov eventuálne 95 úderov falošne neskresľovali priemer hráča. 

Celkovo možno konštatovať zlepšenie výkonov oproti roku 2011, čo sa prejavilo aj prekonaním viacerých slovenských rekordov a bolo to zachytené v už publikovaných tabuľkách najlepších výkonov. Spolu 35 hráčov dosiahlo celosezónny priemer lepší ako 30 úderov na jeden okruh. Z nich až desať hráčov dosiahlo priemer pod 25 úderov na okruh.  Miroslav Čibik zaznamenal najlepší priemer na eternite (23,52) a filci (31,18), zatiaľ čo Radovan Struhár mal najnižší priemer na betóne (28,00). 

Čo sa týka kombinovaných priemerov, podľa jednotlivých kategórií dosiahli najlepšie výsledky u senioriek Vanda Kupcová (27,58), u seniorov Michal Putnoky (24,31), u junioriek Marianna Murínová (35,25), u juniorov Miroslav Čibik, u žien Erika Oršulová (26,91) a u mužov Ľubomír Zontág. 

Absolútne tabuľky ukázali zlepšenie viacerých hráčov, v niektorých prípadoch výrazné. Za „skokana roka“ by som označil Mariána Havlíka, ktorý sa zlepšil z priemeru 27,23 v roku 2011 na 24,13 v roku 2012. Významné zlepšenia zaznamenali aj prví traja umiestnení v tabuľke priemerov. Radovan Struhár skončil na treťom mieste absolútneho poradia s priemerom 23,82 tesne za druhým Ľubomírom Zontágom s priemerom 23,80. Pozíciu najlepšieho hráča roka obhájil v roku 2012 Miroslav Čibik s celosezónnym priemerom 23,41.


Žiadne komentáre: