nedeľa 19. mája 2013

Tabuľky 2013 po turnajoch v Prievidzi

Okrem turnajov v Prievidzi obsahuje nové vydanie tabuliek aj výsledky slovenských hráčov z turnaja Českej extraligy v Blansku. Na ihrisku v Prievidzi sa tradične hrajú vynikajúce výsledky. Boli sme svedkami prvého tohtoročného výkonu 18 v podaní Miroslava Čibika. Inak tabuľkám dominujú výsledky iného juniora Radovana Struhára, ktorý vedie tabuľky na 2 okruhy (spolu s Tiborom Mészárosom) súčtom 39, na 3 okruhy súčtom 61, ako aj najpozoruhodnejším výsledkom 81 na 4 okruhy.

Do tabuliek sme zaradili novú zaujímavú štatistiku, v ktorej budeme sledovať priemerné výkony na 4 okruhy počas sezóny. Do tabuľky boli zaradení zatiaľ iba hráči, ktorí odohrali aspoň 3 štvorkolá. U tých hráčov, ktorí odstúpili z turnaja, sa zaratávajú výsledky za neodohraté okruhy, ktoré zodpovedajú priemerom odohratých okruhov. Aj túto tabuľku vedie s priemerom 94,00 Rado Struhár.

Tabuľky - eternit k 12. 5. 2013

sobota 4. mája 2013

Slovenské tabuľky 2013

Prvé vydanie tabuliek 2013 zahrňuje výsledky z turnajov Českej extraligy v Butoviciach a Slovenskej ligy v Častej. Pri pohľade na tabuľky vidíme, že včasným lídrom sezóny je Jakub Kalník, ktorý je držiteľom alebo spoludržiteľom najlepších výkonov na 1, 2, 3 a 4 okruhy.

Tabuľky k 21.4.2013 - eternit