streda 27. októbra 2010

Tabuľky najlepších výkonov slovenských hráčov 2010 - betón

Na tejto stránke budeme publikovať rozličné minigolfové štatistiky, komentáre k výsledkom turnajov a úvahy. Ako prvé publikujeme tabuľky najlepších výkonov slovenských hráčov na betónových ihriskách v roku 2010. Ide hlavne o výsledky zahrané v rámci reprezentačných družstiev na ME mužov a žien v Predazze, MS juniorov v Soči a ME seniorov v Chebe. Okrem toho uvádzame výsledky slovenských hráčov zahraté v rámci turnajov Českej extraligy v Prahe a Rakovníku (Ján Tolarovič, Josef Vozár a ADARA Trnava), ako aj v rámci Bundesmeisterschaft v Innsbrucku (Michal Maňaska a Igor Qualich). Z ďalších turnajov sme zaradili výkony reprezentantov na Pohári národov seniorov v Chebe a na Val di Fiemme Trophy v Predazze.

V tabuľke najlepších výkonov na 1 kolo sú uvádzané aj viaceré výkony z jedného turnaja. V tabuľke najlepších výkonov na dve a tri kolá sa uvádzajú najlepšie za sebou zahrané dve alebo tri kolá z turnajov, ktoré sa hrali na 3, 4 alebo 5 kôl. Najlepšie za sebou zahrané štyri kolá sa uvádzajú z turnajov hraných na 4 alebo 5 kôl. Väčšina hráčov hrala iba jeden turnaj na betóne. Tolarovič, Vozár, Mészáros, Bubelíny, Zontág, Čibik, Csontos a Putnoky hrali dva turnaje a Šimanský a Derzsi hrali tri turnaje.

V tabuľkách dominujú výkony hráčov hrajúcich v Českej extralige - Ján Tolarovič (MGC Olomouc) a Josef Vozár (SK TEMPO Praha), ako aj v dolnorakúskej Oberlige - Michal Maňaska a Igor Qualich (Seefeld-Kadolz). Tolarovič a Vozár zahrali najlepšie výsledky na jedno kolo (26) a Tolarovič aj na dve kolá (priemer 27,50). Maňaska zahral najlepšie výsledky na 3 kolá (priemer 27,67), 4 kolá (priemer 29,00) a 5 kôl (priemer 29,80) na turnaji v Innsbrucku. Najlepší priemer za celú sezónu mal Josef Vozár (29,50).

Z reprezentantov dosiahli najlepšie výsledky juniori na MS v Soči, pričom je potrebné uviesť, že ihrisko v Soči je definované ako tzv. Fantasy Concrete. Daniel Kraviansky zahral najlepšie kolo (27), Oliver Kažimír a Lukáš Barylík najlepšie dvojkolo (priemer 30,00). Oliver Kažimír zahral aj najlepšie trojkolo (priemer 30,33). Rovnaký výkon zahral aj senior Vlado Pravotiak na MES v Chebe. Posledne menovanému patrí medzi reprezentantmi aj najlepší výkon za 4 kolá (priemer 30,25). Z dvoch žien, ktoré hrali v tomto roku na betónovom povrchu, patril lepší výkon seniorke Vande Kupcovej, ktorá zahrala v Chebe priemer 32,25 na 4 kolá.

Celkovo však možno konštatovať, že výkony slovenských hráčov sú vzhľadom na malú expozíciu betónovým povrchom za európskou špičkou a “modré výkony” sa zdajú byť v súčasnosti vytúženým cieľom.

Tabuľky najlepších výkonov slovenských hráčov na betónových ihriskách 2010.