štvrtok 17. októbra 2013

Tabuľky kombinovaných priemerov za rok 2013

Už po štvrtý raz (a možno aj naposledy) publikujem na konci sezóny tabuľku kombinovaných priemerov. Do tabuľky sú zaradení hráči, ktorí odohrali na turnajoch aspoň 20 okruhov za rok 2013. Podľa môjho názoru tento výpočet najlepšie vystihuje, ktorý hráč v danom roku hral nakonzistentnejšie. Metodika výpočtu bola popísaná pri prvej publikovanej tabuľke v roku 2010. 

Aká je teda úroveň slovenského minigolfu v roku 2013? Rozhodne sa základňa výrazne zužuje. To dokumentuje aj počet hráčov okolo dvadsiatky, ktorí sa zúčastnili na posledných dvoch turnajoch Slovenskej ligy. Len malá spomienka: Pred dvadsiatimi rokmi v roku 1993, keď som s minigolfom začínal, sa iba na tréningových turnajoch Slávia TU Košice (teraz GK Bankov) zúčastňovalo približne 30 hráčov...

Celosezónny priemer pod 30 úderov na okruh dosiahlo 26 hráčov, ktorí sú uvedení v priloženej tabuľke. Z toho je jedna žena (Erika Oršulová), traja juniori, 9 seniorov a iba 13 mužov (!). K tomu už nie je čo dodať, takže prejdem k výsledkom, ktoré vôbec nie sú prekvapujúce. Zelený priemer po 25 úderov na okruh dosiahlo iba 10 hráčov. Žiadny z hráčov nedosiahol počas tejto sezóny prenikavé zlepšenie a viac menej iba zopakoval výkony z predchádzajúcich rokov.

Obrátené poradie od 10. po 4. miesto je nasledovné: Korinek, Trnka, Derzsi, Havlík, Tolarovič, Zontág, Kalník. Prví traja si zaslúžia osobitnú zmienku. Na treťom mieste je stálica slovenského minigolfu senior Michal Putnoky s priemerom 24,12. Na prvých dvoch miestach sú juniori, ktorí sa jediní dostali priemerom pod 24 úderov na okruh. Rozdiel medzi nimi je len minimálny a podľa môjho názoru títo dvaja chlapci znesú medzinárodné porovnanie - Radovan Struhár a Miroslav Čibik. Ktorý z nich skončil na prvom mieste sa dozviete v priloženej tabuľke. Čitateľom svojho blogu ďakujem a pre tento rok sa lúčim. 

Tabuľka kombinovaných priemerov (eternit a filc) v roku 2013


Slovenské tabuľky 2013 - eternit

Po turnaji EC v Holešove, ale hlavne po publikovaní výsledkov posledných dvoch turnajov SL v Dubnici a Bratislave, môžem konečne uzavrieť tabuľky pre rok 2013 na eternite. Tabuľky na jeden okruh vedie trojica Čibik (v Prievidzi), Kalník (v Brezne) a Havlík (na MS v Bad Muenderi), ktorí zahrali ideálny okruh 18 úderov. Výkon Mariána Havlíka je treťou osemnástkou zahranou slovenským reprezentantom na medzinárodných podujatiach. Predtým sa to podarilo v rámci klubového EC iba Petrovi Mrázkovi a Jánovi Tolarovičovi. Ďalší štyria hráči majú najlepší výkon 19 úderov. 36 hráčov má výkon v zelenom pásme 20-24 úderov a ďalší 11 hráči v pásme 25-29 úderov.

Tabuľky na dva okruhy vedie prievidzská dvojica Mészáros a Struhár výkonom 39 úderov, ktoré zahrali na domácom ihrisku. 31 hráčov má najlepšie výkony v pásme 40-49 úderov a 18 hráči v pásme 50-59 úderov. Tabuľky na 3 okruhy vedie Struhár výkonom 61 úderov. V pásme 60-74 je spolu s ním 28 hráčov a v pásme 75-89 je spolu 19 hráčov. Rado Struhár drží najlepší výkon sezóny aj na 4 okruhy - 81 úderov. Spolu 25 hráčov bolo schopných zahrať zelené štvorkolo v pásme 80-99 úderov a v pásme 100-119 úderov je ďalších 23 hráčov. Tabuľka kombinovaných priemerov za celú sezónu, ktorá podľa názoru autora tohto blogu najlepšie odráža kvalitu výkonov jednotlivých hráčov v roku 2013, bude publikovaná v nasledovnom príspevku. 

Tabuľky 2013 - eternit