sobota 28. mája 2011

Slovenské tabuľky 2011 - betón


Málokto vie, okrem tých, čo sa zúčastnili, že uprostred tuhej zimy sa uskutočnil halový turnaj v talianskom Vedane, na ktorom sa zúčastnila pätica hráčov ADARA Trnava. Ich výsledky spolu s výsledkami ligového turnaja v Košiciach na Aničke sú podkladom tabuliek na betónovom povrchu.

Tabuľky na jeden okruh vedú Veronika Videnová a Miroslav Čibík výkonom 27 z Vedana, ale tento výkon bol vyrovnaný v Košiciach Marcelom Korinkom. Najlepší výkon na dva okruhy drží práve Marcel Korinek (56) z košickej Aničky. Podobne na Aničke zahrali Ivan Buš a Marcel Korinek najlepší výkon na tri okruhy (91), zatiaľ čo Ivan Roemer a Miroslav Čibík dosiahli vo Vedane najlepší výkon na štyri okruhy (123).

Slovenské tabuľky 2011 - betón

piatok 20. mája 2011

Slovenské tabuľky 2011 - eternit

Do tabuliek boli okrem turnaja Slovenskej ligy v Častej zaradené dva turnaje Českej extraligy (Vozár, Tolarovič a ADARA), Moravia Tour (Prievidza), Open Stredné Čechy (Bubelíny), ako aj dva turnaje Dolnorakúskej Oberligy (Maňaska, Qualich).

V tabuľkách je zreteľný trend útoku najlepšieho hráča minulej sezóny Josefa Vozára (SK TEMPO Praha) na vedúce pozície. Vyrovnal najlepší výkon na jeden okruh (19), ako aj na 4 okruhy (86). Ľubo Zontág stále vedie tabuľky na dva (39) a tri okruhy (62). Z výkonov ostatných hráčov stoja za zmienku zlepšovanie už aj tak kvalitných výkonov Mira Čibíka a Ivan Roemera. Lídri minoloročnej sezóny Peter Bubelíny a Michal Maňaska tiež pomaly stúpajú v tabuľkách nahor. Z výkonov na jeden okruh je cenných 19 Olivera Kažimíra na ťažkom ihrisku v Častej.

Na rozdiel od predchádzajúceho vydanie tabuliek, kde sme registrovali všetky "zelené" výkony, v tomto vydaní uvádzame len top 30 v každej tabuľke. 


Tabuľky k 15.5.2011 - eternit