štvrtok 17. októbra 2013

Tabuľky kombinovaných priemerov za rok 2013

Už po štvrtý raz (a možno aj naposledy) publikujem na konci sezóny tabuľku kombinovaných priemerov. Do tabuľky sú zaradení hráči, ktorí odohrali na turnajoch aspoň 20 okruhov za rok 2013. Podľa môjho názoru tento výpočet najlepšie vystihuje, ktorý hráč v danom roku hral nakonzistentnejšie. Metodika výpočtu bola popísaná pri prvej publikovanej tabuľke v roku 2010. 

Aká je teda úroveň slovenského minigolfu v roku 2013? Rozhodne sa základňa výrazne zužuje. To dokumentuje aj počet hráčov okolo dvadsiatky, ktorí sa zúčastnili na posledných dvoch turnajoch Slovenskej ligy. Len malá spomienka: Pred dvadsiatimi rokmi v roku 1993, keď som s minigolfom začínal, sa iba na tréningových turnajoch Slávia TU Košice (teraz GK Bankov) zúčastňovalo približne 30 hráčov...

Celosezónny priemer pod 30 úderov na okruh dosiahlo 26 hráčov, ktorí sú uvedení v priloženej tabuľke. Z toho je jedna žena (Erika Oršulová), traja juniori, 9 seniorov a iba 13 mužov (!). K tomu už nie je čo dodať, takže prejdem k výsledkom, ktoré vôbec nie sú prekvapujúce. Zelený priemer po 25 úderov na okruh dosiahlo iba 10 hráčov. Žiadny z hráčov nedosiahol počas tejto sezóny prenikavé zlepšenie a viac menej iba zopakoval výkony z predchádzajúcich rokov.

Obrátené poradie od 10. po 4. miesto je nasledovné: Korinek, Trnka, Derzsi, Havlík, Tolarovič, Zontág, Kalník. Prví traja si zaslúžia osobitnú zmienku. Na treťom mieste je stálica slovenského minigolfu senior Michal Putnoky s priemerom 24,12. Na prvých dvoch miestach sú juniori, ktorí sa jediní dostali priemerom pod 24 úderov na okruh. Rozdiel medzi nimi je len minimálny a podľa môjho názoru títo dvaja chlapci znesú medzinárodné porovnanie - Radovan Struhár a Miroslav Čibik. Ktorý z nich skončil na prvom mieste sa dozviete v priloženej tabuľke. Čitateľom svojho blogu ďakujem a pre tento rok sa lúčim. 

Tabuľka kombinovaných priemerov (eternit a filc) v roku 2013


Slovenské tabuľky 2013 - eternit

Po turnaji EC v Holešove, ale hlavne po publikovaní výsledkov posledných dvoch turnajov SL v Dubnici a Bratislave, môžem konečne uzavrieť tabuľky pre rok 2013 na eternite. Tabuľky na jeden okruh vedie trojica Čibik (v Prievidzi), Kalník (v Brezne) a Havlík (na MS v Bad Muenderi), ktorí zahrali ideálny okruh 18 úderov. Výkon Mariána Havlíka je treťou osemnástkou zahranou slovenským reprezentantom na medzinárodných podujatiach. Predtým sa to podarilo v rámci klubového EC iba Petrovi Mrázkovi a Jánovi Tolarovičovi. Ďalší štyria hráči majú najlepší výkon 19 úderov. 36 hráčov má výkon v zelenom pásme 20-24 úderov a ďalší 11 hráči v pásme 25-29 úderov.

Tabuľky na dva okruhy vedie prievidzská dvojica Mészáros a Struhár výkonom 39 úderov, ktoré zahrali na domácom ihrisku. 31 hráčov má najlepšie výkony v pásme 40-49 úderov a 18 hráči v pásme 50-59 úderov. Tabuľky na 3 okruhy vedie Struhár výkonom 61 úderov. V pásme 60-74 je spolu s ním 28 hráčov a v pásme 75-89 je spolu 19 hráčov. Rado Struhár drží najlepší výkon sezóny aj na 4 okruhy - 81 úderov. Spolu 25 hráčov bolo schopných zahrať zelené štvorkolo v pásme 80-99 úderov a v pásme 100-119 úderov je ďalších 23 hráčov. Tabuľka kombinovaných priemerov za celú sezónu, ktorá podľa názoru autora tohto blogu najlepšie odráža kvalitu výkonov jednotlivých hráčov v roku 2013, bude publikovaná v nasledovnom príspevku. 

Tabuľky 2013 - eternit

streda 18. septembra 2013

Slovenské tabuľky 2013 - betón a filc

Na betónovom povrchu hral jediný turnaj Miroslav Čibik v rámci Majstrovstiev Českej republiky v Rakovníku, ktorý zahral na tri okruhy 93 (30-32-31) úderov. 

Na filcových ihriskách hrali slovenskí hráči v rámci turnaja Českej extraligy v Olomouci, juniorskí reprezentanti Čibik a Struhár hrali na MEJ v Porteli (Portugalsko) a reprezentácia mužov hrala na MS v Bad Muenderi (Nemecko). Najlepšie výkony na 1, 2, 3 a 4 okruhy zahral Radovan Struhár, zatiaľ čo najlepší výkon na 5 okruhov a najlepší celosezónny priemer (13 okruhov - 30,00) mal Miroslav Čibik. Za zmienku stojí jediný slovenský rekord sezóny, keď reprezentanti výkonom 186 úderov na jeden okruh (priemer 31,00) prekonali predchádzajúci slovenský rekord juniorov z ME v Budapesti z roku 2008, ktorý mal hodnotu 201 úderov.  

Slovenské tabuľky 2013 - filc 
Slovenské rekordy v medzinárodných súťažiach - filc

sobota 22. júna 2013

Tabuľky 2013 po košických turnajoch

Okrem dvoch turnajov Slovenskej ligy v Košiciach sú do tabuliek započítané aj výsledky dvoch odohraných okruhov v rámci upršanej Grand Prix v Plzni. Od posledného vydania tabuliek nedošlo k zmene vedúcich hráčov na 1 až 4 okruhy.

Vzhľadom na určité metodické ťažkosti pri započítavení turnajov ako v Plzni som sa rozhodol miesto štatistiky priemerov štvorkola uvádzať priemery na jeden okruh. Do čela tejto tabuľky sa výbornými výsledkami na turnajoch v Košiciach (84 a 91) dostal Marcel Korinek s priemerom 23,13. V tabuľke priemerov sú uvedení hráči, ktorí zahrali aspoň 10 okruhov na turnajoch slovenskej a/alebo českej ligy. 

Tabuľky k 9. 6. 2013

nedeľa 19. mája 2013

Tabuľky 2013 po turnajoch v Prievidzi

Okrem turnajov v Prievidzi obsahuje nové vydanie tabuliek aj výsledky slovenských hráčov z turnaja Českej extraligy v Blansku. Na ihrisku v Prievidzi sa tradične hrajú vynikajúce výsledky. Boli sme svedkami prvého tohtoročného výkonu 18 v podaní Miroslava Čibika. Inak tabuľkám dominujú výsledky iného juniora Radovana Struhára, ktorý vedie tabuľky na 2 okruhy (spolu s Tiborom Mészárosom) súčtom 39, na 3 okruhy súčtom 61, ako aj najpozoruhodnejším výsledkom 81 na 4 okruhy.

Do tabuliek sme zaradili novú zaujímavú štatistiku, v ktorej budeme sledovať priemerné výkony na 4 okruhy počas sezóny. Do tabuľky boli zaradení zatiaľ iba hráči, ktorí odohrali aspoň 3 štvorkolá. U tých hráčov, ktorí odstúpili z turnaja, sa zaratávajú výsledky za neodohraté okruhy, ktoré zodpovedajú priemerom odohratých okruhov. Aj túto tabuľku vedie s priemerom 94,00 Rado Struhár.

Tabuľky - eternit k 12. 5. 2013

sobota 4. mája 2013

Slovenské tabuľky 2013

Prvé vydanie tabuliek 2013 zahrňuje výsledky z turnajov Českej extraligy v Butoviciach a Slovenskej ligy v Častej. Pri pohľade na tabuľky vidíme, že včasným lídrom sezóny je Jakub Kalník, ktorý je držiteľom alebo spoludržiteľom najlepších výkonov na 1, 2, 3 a 4 okruhy.

Tabuľky k 21.4.2013 - eternit

nedeľa 28. apríla 2013

Josef Vozár prepísal tabuľky rekordov na betóne

Na poslednom medzinárodnom podujatí roku 2012 - Europa Cup (Vizela, Portugalsko) boli prakticky kompletne prepísané tabuľky svetových rekordov na betóne v kategóriách mužov aj žien. Aj tabuľky slovenských rekordov boli prepísané Josefom Vozárom, ktorý vylepšil viaceré svoje rekordy, ktoré zahral na EC v Hilzingene v roku 2008.

Slovenské rekordy - betón

Slovenské rekordy na medzinárodných súťažiach - betón