streda 10. novembra 2010

Ako vlastne hrali reprezentanti?

Je to skoro neuveriteľné, ale v malej krajinke, kde sa v priemere zúčastňuje turnajov Slovenskej ligy približne 40 hráčov, je prakticky každý druhý hráč reprezentantom. Samozrejme to súvisí so šírkou členskej základne nášho „malého“ športu. Vieme, ako dopadli reprezentácie Slovenska v súťaži družstiev aj v súťaži jednotlivcov na ME mužov a žien v Predazze, MS juniorov v Soči, ako aj na ME seniorov v Chebe. Je možné porovnať výsledky jednotlivých hráčov na týchto troch turnajoch, keď sa hrali na rozličných ihriskách? Je pravda, že zakaždým išlo o kombináciu eternit + betón, ale je dobre známe, že obtiažnosť rozličných ihrísk je ťažko porovnateľná.

Porovnávať neporovnateľné je výzva pre každého štatistika. Na porovnanie výsledkov jednotlivých hráčov na týchto troch turnajoch som vytvoril dva koeficienty odrážajúce výkony hráčov v rámci jednotlivých turnajov a tretí koeficient, ktorý je ich súčtom.

Koeficient K1 (zelená farba) zohľadňuje umiestnenie hráča v rámci turnaja. Je to pomer umiestnenia hráča k celkovému počtu štartujúcich hráčov. Z toho vyplýva, že koeficient je vždy menší ako 1. Čím menšie je číslo, tým lepšie bolo relatívne umiestnenie. Číslo za desatinnou čiarkou udáva percentil, čiže koľko percent hráčov malo lepší alebo rovnaký výkon ako konkrétny hráč. Najlepší podľa tohto kritéria je Peter Bubelíny s koeficientom 0,62, čo znamená, že porazil 38% súťažiacich. Hneď za ním nasleduje Oliver Kažimír (0,64), Jakub Kalník (0,68), Veronika Videnová (0,73), Daniel Kraviansky (0,75) a senior Michal Putnoky (0,76), ktorý hral v súťaži mužov.   

Koeficient K2 (modrá farba) berie do úvahy výkon hráča v rámci turnaja. Je to pomer výkonu hráča k výkonu víťaza svojej kategórie. Toto číslo je preto vždy väčšie ako 1. Opäť platí – čím menšie číslo, tým lepší výkon. Číslo za desatinnou čiarkou znamená, o koľko percent bol súčet úderov konkrétneho hráča vyšší ako súčet najlepšieho v danej kategórii. Podľa tohto kritéria podal najlepší výkon junior Oliver Kažimír (1,16) nasledovaný dvojicou s rovnakou hodnotou K2 – Peter Bubelíny a Veronika Videnová (obaja 1,17). Štvrtý v poradí bol Jakub Kalník (1,18), piaty Daniel Kraviansky (1,19) a na šiestom mieste s rovnakou hodnotou K2 sú Michal Putnoky a Vladimír Pravotiak (obaja 1,23).

Kombinovaný koeficient (červená farba), ktorý zohľadňuje ako umiestnenie, tak aj výkony hráčov na jednotlivých šampionátoch, je v poslednom stĺpci tabuľky. Podľa tohto koeficientu zahral najlepšie z reprezentantov Peter Bubelíny (1,79) pred Oliverom Kažimírom (1,80) a Jakubom Kalníkom (1,84). Štvrtá je Veronika Videnová (1,90), piaty Daniel Kraviansky (1,94) a šiesty je Michal Putnoky (1,99). Pohľad na celú tabuľku ukazuje, že keby sa reprezentanti „prvoplánovo“ posudzovali iba podľa celkového súčtu úderov, najviac by bol podcenený výkon Veroniky „Veve“ Videnovej, ktorá mala 8. najnižší súčet úderov, ale v korigovanej tabuľke sa umiestnila ako štvrtá. 

Žiadne komentáre: