pondelok 4. apríla 2011

Slovenské tabuľky 2011

V roku 2011 plánujem na tejto stránke uvádzať priebežné tabuľky najlepších výkonov. Dnes uvádzam všetky "modré" (iba jeden) a "zelené" výkony na jeden až štyri okruhy po prvých dvoch turnajoch v Trnave (Halové MSR a 7./8. kolo ligy). Na rozdiel od minuloročných tabuliek, v ktorých ste mohli nájsť aj viac výkonov od jedného hráča, teraz uvádzam len najlepší výkon každého hráča, aby sa mohli v tabuľkách nájsť aj hráči slabších výkonnostných tried. V prípade rovnakých výkonov rozhoduje o poradí to, kto zahral výkon skôr.

Najlepší výkon na jeden okruh drží Ladislav Ištván (19) a  na dva ohruhy Juraj Palovič (42). Najlepší výkon na tri okruhy so súčtom úderov 64 zahrali v 8. kole ligy až 4 hráči - Maroš Jágerský, Ladislav Trnka, Jakub Kalník a senior Ivan Pätoprstý. Najlepší výkon na štyri okruhy zahrali v tom istom turnaji Ladislav Ištván a Maroš Jágerský (88).

Žiadne komentáre: